BN Klanarchia.exe

Aktualna wersja programu 1.3

Funkcje:
- losowanie lub wpisanie imienia i nazwy klanu dla BNa
- szybkie tworzenie listy umiejętności dla BNa po wybraniu cechy wybitnej i ułomnej, Rodziny i Archetypu
- określenie cech Nieugiętość, Wola i Zdrowie
- zapisywanie stworzonego BNa do pliku .txt (w jednym pliku można zapisać wielu BNów)

Program do pobrania stąd